Pudendal Sinir (PS)

Pudendal sinir, kuyruk sokumu (sakrum) kemiği bölgesindeki omurga kemiklerinden çıkan sakral sinir ağının (L4-5 ve S1-4 arası) leğen kemiği bölgesine giden en büyük dalıdır. Her iki cinsiyette de dıştan görülen cinsel organları, mesane büzük kasını, anüs büzük kasını olmak üzere leğen bölgesi (pelvik bölge) taban kaslarını uyarır. Bu uyarılar omurganın kuyruk sokumu kemiği bölgesindeki omurilik içindeki Onuf çekirdeklerinden gelmektedir. Pudendal sinir S2, S3, S4 seviyesindeki omurilikten kaynak alır ve bu sinir köklerinin kuyruk sokumu kemiğinin ön deliklerinden çıkarak leğen bölgesine (pelvik bölge) giriş yapar (Resim-1).

Resim-1: Sinir anatomisinin şematik görüntüsü (erkek görüntüsü)

Leğen kemiğinin içine giren S2-S3-S4 dallarının birleşmesinden bir sinir dalı olarak da Pudendal sinir çıkar. Pudendal sinir piriformis kası ile koksiks kası arasından geçerek pelvik alanda büyük siyatik delik seviyesine kadar ilerler. Buradan sonra ana büyük leğen kemiği damarlarından çıkan pudendal atardamar ve toplardamar ile birleşerek, iskion kemik çıkıntısını altına gelir ve bu kemik çıkıntısından koksiks kemiğine uzanan Sakrospinoz Bağ alından geçer ve çok dar olan Alcock tüneline (diğer adıyla Pudendal kanal da denilmektedir) girerek uyaracağı organlara kadar ilerler. Bu tünelde çıkınca 4 ana dal verir. Bunlar alt makat bölgesine giden dal, ağ bölgesine (perine) giden dal, penis ya da klitorise giden sinir, testis torbası ya da vajina labiumlarına giden sinir olmak üzere 3 tanedir (Resim-1). Resim-2: Kuyruk sokumundaki omurilikten çıkan S2 S3 ve S4 sinirler kanallardan çıkarlar. Bu sinirlerin bazı dalları birleşerek Pudendal Sinir i yaparlar. Pudendal sinir leğen kemiğine girerken SakroSpinöz Ligamnet ile SakroTuberöz Ligament arasından geçer. Bu sırada leğen kemiğinin bir parçası olan İskion dikenine çok yakındır. Leğen kemiği içinde giren Pudendal Sinir daha sonra Alcock kanalı (Pudendal Kanal da denilmektedir) denilen bir tünele girer ve buradan ilerleyerek tüneli geçince dallarına ayrılır.

Pudendal sinir dalları
DalTanımı
İnferior anal sinirBüyük siyatik deliği geçer geçmez pudendal sinir ilk ayrılan daldır
Perineal sinirDaha ileride yüzeysel ve derin iki alt dala ayrılır
Penis Dorsal Siniri
Klitoris Dorsal Siniri
Penis ya da klitorisin sırtında devam eden daldır.
Posterior labial sinirPosterior labia ya da erkekte testis torbası
Skrotal sinir 
Resim-2: Bu resimde pudendal sinir uzantısı dallarının kalça, perine, vajina ve vulvalar boyunda dağılımı gösterilmektedir.

 

 

Pudendal Sinir Fizyolojisi:
Pudendal sinir erkekte penis, kadında klitoris, orgazm ve boşalma sırasında ani kasılmaları yapan bulbospongiyoz ile iskiokavernoz kasları, kadında vajen ve vulvalar erkekte ise testis torbası, perine ve anüs bölgesini uyarır.
Cinsel ilişkide yukarıda sözü edilen kasların kasılması ile meninin atılması, orgazmın hissedilmesi açısından önemli uyarıcı iletiler sağlar. Ayrıca idrar yolunun dış kısmından ve mesaneden his uyarılarını alır ve uyarılar gönderir.

Resim -3: Pudendal Sinir ve Levator Ani Siniri leğen kemiği taban kaslarını uyaran iki önemli sinirdir. Pudendal sinir uretra denilen idrar kanalını uyarmaktadır. Buradaki duyuları almaktadır. Levator ani siniri ise buradaki kasların kasılması için önemlidir.

 

PAYLAŞ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Son Yazılar

Pudendal pili ile yeni bir hayat

Kronik pelvik ağrı, idrar yapamama (idrarı boşaltamayan mesane), ağrılı mesane, kendiliğinden uyarılma ile devamlı ardışık orgazm sendromu, felçli mesane gibi durumların kalıcı tedavisinde, mesane ve

DEVAMI »

Doktorunu Facebook’ta buldu

Eşini, işini kaybetti, yatalak oldu. Amerika’da başlayan kâbus, Türkiye’de son buldu Merdivenden düştükten sonra hayatı altüst olan Amerikalı Lisa Richter, yıllar süren yanlış tedavilerin ardından

DEVAMI »

Dünyada ilk!

ÖZEL HABER