Pudendal Sıkışmasında çok yönlü tedavi yaklaşımları

Hem kadınlarda, hem de erkeklerde, pelvik bölge (leğen kemiği içindeki bölüm) ve genital ağrısı olan hastalar sosyal ve yaşam kalitesi yönünden büyük sıkıntı çekmektedir. Bu sayfada, “TEAM” olarak belirtilen organizasyon, pelvik ve genital ağrıya neden olan Ürolojik ve Jinekolojik hastalıklar yanında, pudendal sinir sıkışması hakkında detaylı bilgi, tanı ve teşhis özellikleri ayrıca bu ağrının medikal ve laparoskopik / robotik cerrahi tedavi olanakları hakkında bilgi vermektedir.

Pelvik Ağrı’nın farklı disiplinlerin farklı bakış açısıyla bilimsel temeli olan yaklaşımlarla en üst düzeyde teşhis ve tedavisinin yapılması gereklidir… Spesifik olarak, Pudendal Sinir Sorunları ve Pudendal Nöralji olarak bilinen ağrılar, Pudendal Sinir Sıkışması ve bununla ilgili hastalıklar bu sayfada “TEAM” tarafından tüm detaylarıyla sunulmaktadır. Eğer “TEAM” organizasyonuna geldi iseniz, büyük ihtimalle yaşamı tümüyle ızdırap haline getiren bu ağrının neden olduğu sıkıntıları ya kendinizden ya da yakınlarınızdan yaşamaktasınız. Burada “TEAM organizasyonunun amacı şikayetlerinizin nedeninin teşhisinde aktif ve bilimsel gerçeklere dayanan bir planlama sonrası,uygun tedaviyi sunarak size, temelindeki sorunu giderilmiş, ağrısız bir yaşam sunabilmektir.

TEAM organizasyonunun odaklandığı noktalar:

  • Pudendal Sinir Sıkışmasına bağlı olan pelvik ve genital ağrısı olan hastalara tanıya yönelik bilimsel ve aktif bir yaklaşım planlamak. Güncel ve bilimsel temele dayalı ağrı tedavisi ve altta yatan etkenin giderilmesine yönelik laparoskopik / robotik tedavilerin uygulanması
  • Kadında ve erkekte, Pudendal Sinir dışında, kronik pelvik ağrı ve cinsel fonksiyon bozukluğuna neden olan mesane sarkması, prostat iltihabı, interstisyel sistit gibi prostat (erkekte), uterus (kadında), mesane (idrar kesesi) patolojilerin tanısı ve tedavisi
  • Başta üroloji ve jinekoloji olmak üzere, tıp alanında pelvik ağrıya yaklaşım konusunda “Pudendal Nöralji”deki belirtiler, teşhis ve laparoskopik/robotik tedaviler konusunda yenilikleri ve güncel bilimsel yaklaşımları meslektaşlarımızla paylaşmak.
  • Pelvik bölgede yer alan prostat, mesane, genital organlardaki (erkekte testisler ve penis, kadında overler, uterus ve vajina) kronik iltihapları, kanserleri, geçirilen ameliyatlara bağlı hasarları ve bu organlara dağılan sinirlerin çalışmasındaki patolojiler sonucu idrar ve cinsel fonksiyonlardaki fonksiyon bozukluklar….

Nöro-ÜroPelvioloji:
pelvis bölgesinde yer alan sinirlerin ve bu sinirlerin ulaştığı ürolojik ve genital organların fonksiyon ve yapılarında oluşan bozukluklar, bu hastalıkların teşhis ve tedavisi ile ilgilenmektedir.

Nöro-ÜroPelvioloji yelpazesi:
Pelvisteki ürolojik organlar ve bu organalrın fonksiyonu ile ilgili pelvik alandaki sinirlerin inceleme vemedikal tedavisinden cerrahisine kadar ilgilenmektedir.

Robotik & Laparoskopik, fetilite ile ilgili cerrahiler:
Erkeklerde prostat hastalıkları ve kistleri, seminal vezikül, geriye boşalma gibi sorunların cerrahi tedavisidir

Robotik & Laparoskopik, sinir koruyucu ürolojik cerrahiler:
Özellikle prostat kanseri, mesane kanseri başta olmak üzere pelvik alandaki patolojilerdeki cerrahi uygulamalarda (radikal prostatektomi, radikal sistektomi, anterior ekzanterasyon … gibi), cinsel fonksiyon, idrar kesesi ve barsakların fonksiyonların korunmasına yönelik ürolojik robotik ve laparoskopik cerrahiler anlamına gelir

Robotik & Laparoskopik pelvik sinirlere yönelik cerrahiler:
Pelvik alandaki sinirlerin travma, cerrahiler (histerektomi, radikal prostatektomi, mesane sakma ameliyatları …gibi ameliyatlar), hastalıklar sonrasında meydana gelen fonksiyon kayıplarının teşhis ve tedavisinde uygulanan yaklaşımlardır.