Kadınlarda Kontrolsüz ve Ardışık Cinsel Uyarılma ve Orgazm Sendromu ile Pudendal Sinir İlişkisi

Kuyruk sokumu (sakrum) kemiğinden çıkan sakral sinir kökleri S2-S3-S4 birleşerek pudendal sinir olarak devam eder. Pudendal sinir özellikle Pelvik taban kaslarının uyarılması ve kasılmasında, Genital organların (erkekte penis ve testis torbası, kadında klitoris ve vulva ile 1/3 dış vajina kanalı) uyarılması ve bu bölgeden gelen duyuların algılanmasında ve beyine iletilmesinde İdrar hissinin mesaneden algılanması ve…

Pudendal pili ile yeni bir hayat

Kronik pelvik ağrı, idrar yapamama (idrarı boşaltamayan mesane), ağrılı mesane, kendiliğinden uyarılma ile devamlı ardışık orgazm sendromu, felçli mesane gibi durumların kalıcı tedavisinde, mesane ve cinsle organların fonksiyonunda önemli bir yere sahip olan pudendal sinire, geliştirdiği laparoskopik teknik ile, pil yerleştiren Prof. Dr. Tibet Erdoğru sonuçları ICS 2019 kongresinde sundu. Prof. Dr. Rahmi Onur tarafından…

Pelvik Ağrı, Ağrılı Mesane Sendromu ve Felçli Mesane Tedavisinde Pudendal Sinir Pili

Günümüzde kronik pelvik ağrı oldukça önemli klinik problemlerin başında gelmektedir. Leğen kemiğini tarif eden kronik pelvik ağrının nedenleri de oldukça farklılık gösterebilmektedir. Zira pelvis (yani leğen kemiği) içinde çok farklı organların varlığı, farklı nedenlerde bu bölgede benzer ağrıların hissedilmesine yol açabilir. Pelvis içinde yer alan başlıca organlar nelerdir ? Kadın: İdrar kesesi (mesane) Rahim Yumurtalar Kalın barsak…

Pudendal sinir sıkışması tanısında hangi teşhis yaklaşımı ve tanı yöntemleri kullanılabilir?

Pudendal Sinir’in köken aldığı kuyruksokumu kemiği (sakrum) ve çevresindeki yapıların anatomik yeri nedeniyle birçok uzmanlık branşının ilgisine girmektedir. Bu nedenle kronik pelvik ağrılı hastaların büyük bölümü teşhis konulmadan önce birçok jinekolog, ürolog, gastroenterolog, nörolog ve ağrı uzmanlarına gitmişlerdir. Pudendal Nöralji çok sık görülen bir durum olmamasına rağmen, çok az bir hasta grubunda kısa sürede doğru…

Pudendal Sinir Sıkışması ( Pudendal Nöralji ): Kinik Belirtileri

Pudendal Sinirdeki baskı ve sıkışma sonucu sinir yapısında meydana gelen fonksiyonel ve yapısal değişikliklere bağlı şikayetler oluşur. Bu belirtilerin temelinde Ağrı vardır. Bu tip ağrıya biz “Nöropatik Ağrı” diyoruz. Bunun anlamı sinirin sorunundan kaynaklanan ağrı anlamına gelmektedir. Ağrı Pudendal Sinir tarafınca uyarılan bölgelerde hepsinde ya da bir bölümünde kendini gösterir. Bu bölgeler genital organlar (erkekte…

Pudendal Sinir Sıkışması

Pudendal Nöralji terimi genel olarak Pudendal sinirin anatomik izlediği yol içinde sıkışması durumundan ortaya çıkan patolojik bir ağrıyı ifade etmektedir. Bu nedenle genellikle Pudendal sinir sıkışması Pudendal Nöralji olarak de ifade edilmektedir. Pudendal sinir sıkışması nadir görülen, ayrıca uzun süre net teşhis konulamadığı için sıklığı tam olarak bilinemeyen bir durumdur. Teşhis için, kesin sorunu ortaya…

Pudendal Sinir (PS)

Pudendal sinir, kuyruk sokumu (sakrum) kemiği bölgesindeki omurga kemiklerinden çıkan sakral sinir ağının (L4-5 ve S1-4 arası) leğen kemiği bölgesine giden en büyük dalıdır. Her iki cinsiyette de dıştan görülen cinsel organları, mesane büzük kasını, anüs büzük kasını olmak üzere leğen bölgesi (pelvik bölge) taban kaslarını uyarır. Bu uyarılar omurganın kuyruk sokumu kemiği bölgesindeki omurilik…